צוות הכשרות    ועדת מהדרין  הדפס
בברכתם של גדולי הפוסקים וההוראה, הגרי"ש אלישיב זצוק"ל והגר"ש וואזנר שליט"א, הוקמה ועדת המהדרין האחראית על מיגוון רחב וגדול של מוצרי מהדרין במחלבות תנובה. הועדה כוללת בתוכה נציגים מבד"ץ מחזיקי הדת בעלזא בד"ץ חוג חת"ס בני ברק ועוד אישי הלכה וגדולי תורה הידועים במומחיותם בענייני כשרות. בראש הועדה עומד הרב מרדכי גרוס  - רב ואב"ד חניכי הישיבות מרכז בני-ברק.

בועדה חברים גם הרב עמרם אדרעי - עורך האנציקלופדיה לכשרות וספרים נוספים, הרב יהושע הורוביץ - דיין בבתי דינים מפורסמים בבני ברק ובירושלים, הרב דב לנדאו - מו"צ בירושלים, הרב שמואל אליעזר שטרן - מו"צ בבית דינו של הגר"ש וואזנר וחבר בד"צ חוג חת"ס. הרב יוסף מרדכי זילבר - יועץ ועדת מהדרין בתחום חומרי גלם ותהליכי ייצור והרב אברהם שלזינגר מפקח ועדת מהדרין. 

חברי הועדה דנים בכל שאלה הלכתית וכשרותית המתעוררת בתחום מוצרי המהדרין ובמקרי ספק או התלבטות מובאים הדברים בפני פוסקי הדור, הגרי"ש אלישיב שליט"א והגר"ש וואזנר שליט"א המעורבים גם בכל הכרעה עקרונית. ועדת מהדרין מתכנסת בקביעות מדי חודש בחודשו. ישיבות הועדה מתקיימות ע"פ רוב בביתו של הגר"מ גרוס בבני-ברק.

המעורבות של ועדת המהדרין בתהליכי הייצור גדולה מאוד. הועדה מקבלת דיווח חודשי ומעורה בכל פרט בניהול מערך כשרות המהדרין בתנובה. כל שאלה הלכתית מובאת על-ידי הרב וייטמן לשולחן הועדה והועדה מקבלת דיווחים שוטפים מהמפקח מטעמה - הרב אברהם שלזינגר - על הקורה במחלבות וברפתות.
כל חומר-גלם וכל מוצר חדש נבדק על-ידי רבני הועדה והוא מאושר לשימוש רק אחרי קבלת אישור כתוב מחברי הועדה. בנוסף לדיונים החודשיים, מסיירים חברי הועדה באופן שוטף וסדיר, ובייחוד יושב-ראש הועדה, במחלבות וברפתות ונפגשים עם המשגיחים ומבקרים את עבודתם במחלבות וברפתות.