צוות הכשרות    השגחה ממוחשבת  הדפס

השגחה ממוחשבת

מערכת הכשרות של תנובה נעזרת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הן בעיבוד נתונים במחשב מרכזי המחובר למחשבי מחלקת הכשרות הפרושים באתרי תנובה השונים, והן בביצוע השגחה מצולמת ברפתות. האמצעים העיקריים העומדים לרשותנו הם מסופוני מחשב ניידים שנמצאים בידי המשגיחים בשטח, תוכנה המעבדת את הנתונים המשודרים ע"י משגיחי השטח ומשדרת את מסקנותיה למשגיחי המחלבות, ומצלמות וידאו המשדרות צילומים למשרד רב תנובה.

מערכת המחשבים המרכזית

בעזרת תוכנות מתקדמות שפותחו במיוחד עבורנו, אנו שולטים על רמת הכשרות של כל רפת המשווקת חלב לתנובה, וכך אנו מווסתים את החלב לפי רמת הכשרות, ומונעים ערבוב של חלב 'מהדרין' עם חלב בכשרות רגילה. בנוסף, שמורים במחשב נתונים לגבי כל הניתוחים הוטרינאריים שנעשו בארץ בשנים האחרונות, מסודרים לפי מספר הזיהוי של הפרה, שם המשק, והתאריך בו בוצע הניתוח. הזנת הנתונים למחשב נעשית באמצעות מסופוני מחשב ניידים שנמצאים בידי כל אחד ממשגיחי הרפתות. המשגיח מזין במסופון כל ביקור ברפת וכל ניתוח וטרינארי בו היה נוכח והנתונים משודרים למחשב. כמו-כן, במקרה שהמשגיח מזהה ברפת פרה שעברה ניתוח, הוא בודק במסופון האם ניתוח זה דווח.

החשיבות העיקרית של השימוש במחשב המרכזי היא בפיקוח על קבלת חלב שבת. כל רפת שנבדקה ונמצא שאין בה חלב שבת, מדווחת במסופון כרמת כשרות 'מהדרין'. נתון זה מופיע במחשבים של כל המחלבות, וחלב שנאסף מהרפת לפני הזמן  בו הוא אושר כ'מהדרין', לא יוכל להתקבל במחלבה כחלב 'מהדרין' ויווסת על ידי המחשב של המחלבה לקו ייצור של מוצרים ברמת כשרות רגילה.

השגחה בעזרת מצלמות וידאו

במשקים בבעלות של אינם יהודים יש צורך בהשגחה במשך כל החליבה, כדי שהחלב לא יאסר כחלב נכרים. מבחינה מעשית, יש קושי רב בהעמדת משגיח שיהיה נוכח בכל החליבות, בכל המשקים האלו. בנוסף, גדלה מאוד צריכת חלב 'מהדרין' ונוצר צורך בפתרון שיאפשר לקבל חלב שנחלב בשבת בהיתר, גם ממשקים שאינם שומרי שבת. לכן הוכנסו לשימוש מצלמות וידאו משוכללות שמותקנות במשקים ומשדרות את הנעשה ברפת או בדיר למחשבים הנמצאים במשרדי מחלקת הכשרות, ללא שבעל המשק יוכל לשנות או להפריע לזמני הצילום והשידור. במשך השבוע נצפות כל החליבות שבמשקים של אינם יהודים וכך אין לחלב דין חלב נכרים. בנוסף, בכל מוצאי-שבת וחג, נצפות כל ההקלטות שנעשו במשך השבת במשקים בבעלות יהודית, ורק לאחר שמוודאים שהחליבה בשבת נעשתה בהיתר, ללא כל סיוע אסור מצד היהודים שברפת, החלב שנחלב בשבת מאושר כחלב 'מהדרין'. גם במשך השבוע נצפים אותם משקים כדי שהחלב יחשב לחלב ישראל למהדרין, גם לדעות המחמירות. היתרון החשוב של השימוש במצלמות וידאו הוא צימצום המשקים בהם נעשה חילול-שבת בחליבה, מכיוון שאותם משקים מחוייבים לשמירת השבת ברפת, גם אם אינם שומרי תורה ומצוות בדרך-כלל.

למאמר בנושא השגחה באמצעות וידאו - לחץ כאן.