חלב ומוצריו    קטלוג    יוגורט, מעדנים ותוצרת ניגרת  יופלה אקסטרה פרי

אקסטרה פרי אננס ותות אקסטרה פרי תפוח ופטל
אקסטרה פרי תפוח ואגס