חלב ומוצריו    קטלוג    יוגורט, מעדנים ותוצרת ניגרת  יופלה בד"צ

יופלה פרי אפרסק יופלה פרי תות
יופלה פרנץ' ונילה יופלה שזיף שחור בתחתית
דיאט יופלה אפרסק בד"ץ