חלב ומוצריו    חלב שבת  הדפס


חלב שבת

חלב שבת הינו חלב שנחלב בשבת בדרך אסורה מבחינת ההלכה. ע"פ ההלכה יש לחלוב בשבת ע"י לא יהודי, לחלוב לאיבוד או לחלוב ע"י מכונת-חליבה הפועלת בשיטת הגרמא, כך שהפעולה לא תתייחס לאדם החולב (שרק יגרום לחליבה להתבצע מעצמה).

יש אומרים כי חלב שנחלב בשבת באיסור, מותר למי שלא חלב אותו - מיד במוצאי שבת, ויש המחמירים לאוסרו עולמית גם לאחרים, כאשר החליבה נעשתה בידיעתם ולרצונם, שאז דינם כדין זה שחלב בפועל. לדעות מסויימות בקטגוריה זו נכללים גם צרכני החלב, משום שהחלב נחלב בעבורם, למרות שהחולב לא מכיר אותם. בנוסף, ייתכן שהנאה מחלב שנחלב בשבת באיסור, אסורה מדין מסייע לדבר עבירה.

מחשש לדעות המחמירות מגבילה תנובה את השימוש בחלב כזה אך ורק למוצרים בכשרות רגילה, וזאת על סמך כל הדעות המקילות והמתירות. לצורך ייצור מוצרי חלב בכשרות מהדרין, ישנה בתנובה הקפדה להפריד הפרדה מוחלטת בין חלב שנחלב בשבת באופן אסור ובין חלב שנחלב בימות החול. בעניין זה מקפידים לכתחילה לא לסמוך על ביטול ברוב, לא על ביטול בשישים ולא על המתנה במוצאי-שבת 'בכדי שיעשו', ומערכת ההשגחה של תנובה מבקרת בכל המשקים על מנת לוודא שהחלב שנחלב בשבת באיסור ינוקה כולו ולא יתערב בחלב המאושר ככשר למהדרין.

במקביל, נעשים מאמצים על מנת למצוא פתרונות שיאפשרו לכלל המשקים לחלוב בשבת בדרך מותרת, וב"ה יש התקדמות משמעותית וחלק מהמשקים - גם אלו שאינם שומרים תורה ומצוות - חולבים כבר כיום באופן מותר בשבת וחג.

הרחבה בעניין שיטות חליבה בשבת - ראה מה שנכתב על ידי הרב אורי דסברג, הרב רוזנפלד, הרב שמואל דוד והרב וייטמן בתחומין ז, יא וט"ו.

לצורך הרחבה בשאלת כשרות חלב שנחלב בשבת באיסור לחץ כאן